Template - Citadelo

Kontakt

Adresa spoločnosti:

Citadelo s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Kontakt na obchodné oddelenie:
Tel.: +421-2-32603210
Fax: +421-2-32603299
E-mail: info@citadelo.com

Kontaktne údaje:

Citadelo s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

IČO: 44 257 848
IČ DPH: SK2022647176
Spol. zapísaná v obch. registri
OS BA I odd. Sro, vložka č. 53221/B

Napíšte nám