GDPR

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Společnost Citadelo s.r.o., se sídlem Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, IČO 44 257 848, (dále jen “ provozovatel “) respektuje soukromí svých zákazníků a dodržuje všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “GDPR”).

Provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří:

A) mu poskytnou e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo s žádostí o kontakt nebo jiným dotazem prostřednictvím formuláře na https://citadelo.com. Účelem zpracování osobních údajů je kontaktování zákazníka za účelem poskytnutí informací o službách provozovatel.

B) poskytnout mu e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo s žádostí o odběr newsletteru, který provozovatel zasílá prostřednictvím e-mailu osobám, které o to projevily zájem poskytnutím své e-mailové adresy za tímto účelem.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v případě výše uvedeného účelu A) za účelem provedení předsmluvního opatření na žádost subjektu údajů a v případě výše uvedeného účelu B) na základě dobrovolně uděleného souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci provozovatel, kteří jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje pro účely stanovené v těchto zásadách a jsou vázáni smluvní povinností mlčenlivosti. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu, můžeme požadovat další osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření této smlouvy a bez kterých bychom nemohli tento smluvní vztah uzavřít.

Provozovatel uchovává osobní údaje zákazníků po dobu komunikace se zákazníkem nebo po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a následně zůstávají archivovány v CRM systému provozovatel, dokud zákazník nepožádá o jejich výmaz. V případě zpracování na základě souhlasu se údaje uchovávají po dobu trvání souhlasu.

Vaše e-mailová adresa a osobní údaje nebudou sdíleny pro žádné marketingové účely s žádnou jinou společností. Zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách není předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování pro účely přímého marketingu.

Zákazník má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zákazník má rovněž právo odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování založeno na právním základě souhlasu. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR.

Zákazník se může obrátit na Provozovatele údajů na adrese https://citadelo.com/cs/kontakt/ a svá práva může uplatnit písemně na adrese Provozovatele údajů nebo elektronicky na adrese [email protected]. Při odběru marketingových newsletterů můžete svůj souhlas odvolat zasláním e-mailu na adresu [email protected]a také kliknutím na políčko “odhlásit odběr” umístěné na konci každého newsletteru.

Provozovatel používá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zákazníků, která jsou přiměřená hrozbám, jimž jsou osobní údaje vystaveny. Provozovatel tato opatření pravidelně přezkoumává a aktualizuje. Osobní údaje jsou zpracovávány na území EU.

Dokument je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele https://citadelo.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám při návštěvě webových stránek poskytli uživatelský komfort a zlepšili výkon jejich funkcí. Soubory cookie, které jsou klasifikovány jako “nezbytné”, jsou uloženy ve vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné pro umožnění základních funkcí webu.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které nám pomáhají analyzovat vaše uživatelské chování na stránkách, ukládat vaše preference a poskytovat obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantní. Tyto soubory cookie se do vašeho prohlížeče ukládají pouze s vaším předchozím souhlasem.

Pomocí souborů cookie používáme pouze anonymní informace a nezpracováváme vaše osobní údaje, tj. nemůžeme vás identifikovat jako osobu.

Při návštěvě našich webových stránek máte možnost upravit své preference, pokud jde o používání souborů cookie, prostřednictvím tlačítka “Přizpůsobit”. Můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat určitou kategorii souborů cookie, ale zakázání některých z nich může nepříznivě ovlivnit chování při prohlížení webu.

Citadelo, 2023