ochrana-osobnich-udaju-citadelo

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PŘEDPISY O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Tyto předpisy o ochraně soukromí (“předpisy o ochraně soukromí”) stanoví, jak společnost Citadelo Czech Republic, s.r.o., IČ: 06084222, se sídlem: Dukelských hrdinů 567/52, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 275835 (“Citadelo”) shromažďuje, zpracovává a uchovává vaše osobní údaje.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se fyzické osoby, který byla nebo by mohla být identifikovaná.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme e-mailovou adresu, kterou nám přímo poskytnete při registraci na odběr novinek. Zpracováváme také informace shromážděné ze souborů cookies. Soubory cookies jsou malé datové soubory odesílané z našich webových serverů na váš počítač nebo mobilní zařízení, které nám umožňují zjistit například to, jakým způsobem se dostanete na danou webovou lokalitu, kdy se vrátíte a jaké stránky na dané lokalitě navštívíte.

Proč zpracováváme osobní údaje?

E-mailové adresy shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pro účely zasílání marketingových sdělení a informací obchodní a reklamní povahy, tj na to, abychom vás mohli informovat o našich budoucích nabídkách a výrobcích. Informace získané ze souborů cookies používáme k vyhodnocení efektivnosti naší webové lokality, na analýzu trendů a správu lokality. Zpracování těchto údajů je možné pouze s vaším dobrovolným souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat.

Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje a kdo má k nim přístup?

Vaše osobní údaje zpracovává náš personál v České republice nebo na Slovensku. Tyto informace však mohou pro účely IT hostingu a údržby uchovávat i servery třetích osob, které sídlí v jiných zemích Evropské unie. Vaše osobní údaje nezpřístupníme žádné třetí osobě, pokud to nevyžadují příslušné zákony.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které používáme pro marketingové účely, uchováme, dokud nám neoznámíte, že si už nepřejete přijímat novinky.

Jak zabezpečujeme ochranu vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje se uchovávají způsobem, který zajišťuje dostatečnou ochranu před jejich zneužitím a ztrátou a neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Pokud vaše osobní údaje nejsou více potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, zvláště pokud odvoláte váš souhlas s jejich zpracováním, zajistíme přiměřené kroky na jejich likvidaci nebo trvalé znemožnění jejich přiřazení k vaší osobě.

Jak získáte přístup k vašim osobním údajům?

Jste oprávněni získat kdykoliv přístup k osobním údajům, které máme o vás shromážděné, i kopii všech takových údajů (pokud je to technicky možné), a, kromě několika výjimek, můžete tyto údaje kdykoliv aktualizovat nebo upravit. Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, kontaktujte nás na: [email protected]

Jak se odhlásit z odběru?

Pokud se chcete odhlásit z odběru novinek a vyškrtnout se z našich kontaktních a marketingových seznamů, můžete tak učinit kdykoliv; stačí nás kontaktovat na: [email protected] nebo použít “odkaz na odhlášení z odběru”, který se nachází na konci každých novinek, které přijímáte.

Co dělat, pokud máte obavy?

Pokud máte obavy, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými zákony nebo vašimi oprávněnými zájmy nebo že jejich zpracováním porušujeme ochranu vašeho soukromí, máte právo vznést námitku proti takovému způsobu zpracování údajů. Můžete nás požádat, abychom vám podali vysvětlení nebo provedli nápravu a omezili rozsah zpracování, upravili nebo vymazali příslušné osobní údaje. Pokud naše nápravná opatření neodstraní vaše obavy, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Mohou se tyto předpisy měnit?

Ano, příležitostně může dojít k aktualizaci těchto Předpisů o ochraně soukromí, aby se tak odrazily změny v našich provozních postupech nebo regulační změny. Bez vašeho výslovného souhlasu však neomezíme žádná vaše práva. Veškeré případné změny budou zveřejněny na tomto odkazu a pokud dojde k závažným změnám, budeme vás informovat prostřednictvím e-mailu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy, požadavky nebo poznámky, můžete nás kdykoliv kontaktovat na: [email protected]

Datum poslední aktualizace: září 2017