Průmyslová bezpečnost

Průmyslová bezpečnost

Průmyslová bezpečnost

Automatizace a digitalizace přinesla nový pohled na bezpečnost i do průmyslového sektoru. Citadelo se od roku 2015 věnuje bezpečnostním auditům průmyslových kontrolních systémů (SCADA) a související infrastruktury.

Audit průmyslové bezpečnosti

Tématu bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů (ICS / SCADA) se věnujeme již několik let. Jde o komplexní projekty, které zahrnují širokou paletu testovacích technik a metod, jakými mohou být Reverse Engineering, testování GSM komunikačních modulů, bezpečnostní analýza hardwarových komponent, analýza protokolů, statická analýza zdrojového kódu nebo audit průmyslové business logiky.

Pentest průmyslových řešení

Společnost citadelo má bohaté zkušenosti i v oblasti průmyslových kontrolních systémů (ICS), které známe i pod zkratkou SCADA. Penetrační test pomáhá odhalit zranitelnosti v řídicích systémech, a tak ochránit Vaše know-how a udržet výrobní procesy bez nákladných výpadků.

Pentest Infrastruktury

Pokud provozujete vlastní servery a síťovou infrastrukturu, tak doporučujeme pravidelné bezpečnostní ověřování. Únik zaměstnaneckých, zákaznických dat nebo know-how může mít vážné následky na váš byznys a dobré jméno společnosti. Kromě testů umíme nabídnout i služby v oblasti poradenství a bezpečnostního monitoringu.

Interní pentesty

Jedná se o bezpečnostní audit formou penetračního testu, pomocí kterého odhalíme bezpečnostní zranitelnosti ve vaší síti. Audit reflektuje útok prováděný z vnitřního prostředí sítě, z pohledu zaměstnance s běžnými uživatelskými oprávněními, bez dalších znalostí o interní infrastruktuře, či provozovaných aplikacích.

Externí pentesty

Jedná se o bezpečnostní audit formou penetračního testu, pomocí kterého odhalíme bezpečnostní zranitelnosti ve vaší síti. Audit reflektuje útok prováděný zvenku / z Internetu, bez jakýchkoliv znalostí o architektuře, dostupných systémů, či aplikacích nebo uživatelských přístupů (formou "black-boxu").

Pentest Internet of Things (IoT)

Kromě typické IT infrastruktury se zaměřujeme i na zařízení a webové služby spojené se zařízeními z kategorie Internet of Things. IoT a smart zařízení jsou dnes nasazovány v domácnostech, ve firmách a průmyslu, ale bezpečnostní riziko s tím spojené se výrazně podceňuje.

Poradíme Vám?
Poradíme Vám?
Tomáš Horváth
Vám rád poradí