František Uhrecký

František Uhrecký

Intigriti XSS challenge write-up

blog | | František Uhrecký
Intigriti bug bounty platforma zverejnila DOM XSS Challenge. Cieľom bolo identifikovať a exploitovať DOM XSS zraniteľnosť. A to tak, že sa po načítaní URL sa zobrazí pop-up okno s textom challenge.intigriti.io.
Zobraziť