Zverejnené zraniteľnosti - citadelo

CVE

CVE

Zverejnené zraniteľnosti

Naši odborníci každý deň skúmajú najnovšie typy hrozieb. Testováním infraštruktúry a aplikácií našich klientov objavujú nové zraniteľné miesta ako součásť svojej práce. Pokiaľ sa tak stane, postupujeme podľa našej zavedenej politiky sprístupňovaním informácií, ktorých výsledkom sú zverejnené zraniteľnosti, ako sú tieto.

Čo je CVE?

CVE je databáza, ktorá poskytuje definície verejne zverejnených zraniteľností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom CVE je uľahčiť zdieľanie údajov cez rôzne platformy s nahlasovaním zraniteľností (nástroje, databázy a služby). Záznamy CVE pozostávajú z identifikačného čísla, popisu a aspoň jedného verejného odkazu.

List zverejnených zraniteľností :