Ďalšie služby

Ďalšie služby

Bezpečnostný monitoring

Na získanie prehľadu a kontroly nad sieťovými zariadeniami, pracovnými stanicami a servermi je dôležité mať ľahko dostupné detailné informácie o ich činnosti a stave na jednom mieste. V prípade operatívneho incidentu na centrále či pobočke, môžu administrátori okamžite komplexne vyhodnotiť stav a navrhnúť optimálne riešenie na základe informácií, poskytnutých log-analytickým nástrojom z pohodlia svojej kancelárie. Aby bol monitoring efektívny, je potrebný zber dát a viditeľnosť všetkých súčastí vašej informačnej štruktúry.

SOC - Security Operation Center

Ochranné kybernetické centrum SOC (z anglického Security Operation Center) pozostáva z vysoko kvalifikovaného tímu, ktorého úlohou je priebežne monitorovať a zlepšovať bezpečnostnú pozíciu vašej organizácie a súčasne predchádzať, odhaľovať, analyzovať a reagovať na incidenty počítačovej bezpečnosti s pomocou technológie a dobre zadefinovaných procesov.

Incident response

Domnievate sa, že vaša stránka alebo systém boli napadnuté? Máte pocit, že niečo nie je v poriadku? Pomôžeme vám napraviť škody a všetko opäť uviesť do normálneho stavu. Obete útokov sú častokrát vyberané náhodne, na základne plošného skenovania tisícov systémov. Obeťou útoku sa dnes môže stať ktokoľvek. Poskytneme vám analýzu útokov, poradenstvo pri vyšetrovaní pôvodu týchto útokov ako aj pomoc s obnovením systému. Identifikujeme spôsob prieniku a urobíme opatrenia do budúcnosti. Ak ste boli napadnutí, kontaktujte nás okamžite.

Bezpečnosť Smart Contractov

S nástupom blockchainu prichádzajú nové výzvy. Decentralizované aplikácie umožňujú úplne nový prístup k tvoreniu produktov a služieb, ale otázka bezpečnosti je stále problematická. Keďže smart contracty vedia priamo pracovať s peniazmi, je dôležité overiť ich bezpečnosť, pretože akékoľvek straty z hackerských útokov sú nevratné.

Blockchain based technológie

Testy riešení postavených na technológii Blockchain. Máme za sebou projekty postavené na tejto technológii a radi Vám pomôžeme s tým vaším.

Riešenia na mieru

Neviete medzi našimi službami nájsť to, čo potrebujete? Ponúkame riešenia na mieru. Jedná sa o riešenia mimo ponúkaných služieb. Popri dopytoch po našej spoločnosti sa častokrát stretávame s netradičnými zadaniami. V rámci IT bezpečnosti sme široko orientovaní, nebojíme sa nových výziev. Náš profesionálny prístup docieli, že sú na konci vždy obe strany spokojné. Samozrejme všetko s diskrétnosťou.

Reverzné inžinierstvo

Jednoduché vysvetlenie reverzného inžinierstva? Podľa receptu pripravíte polievku, vďaka reverznému inžinierstvu z polievky zistíte recept. Vďaka reverznému inžinierstvu sa hackeri dostanú aj k takým dátam aplikácie, ktoré by vidieť nemali, čo je častým problémom pri aplikáciách typu "tučný klient". Naši experti na reverzné inžinierstvo vám radi pomôžu s odstránením tohto problému.

Poradíme Vám?
Poradíme Vám?
Tomáš Horváth
Vám rád poradí