CVE Hattrick!

CVE Hattrick!

Co to vlastně znamená, když mluvíme o CVE? Je to zkratka pro Common Vulnerability Exposures.

Pojďme si to rozebrat:

  • Common (Běžný): Nejedná se o výjimečné problémy, mohou se vyskytnout kdekoli, ať už v běžném softwaru, nebo v širším systému.
  • Vulnerability (Zranitelnost): Představte si je jako slabiny, například dveře, které nelze řádně zamknout.
  • Exposure (Ohdalení): Tato část hovoří o tom, jak mohou být tyto zranitelnosti odhaleny osobami zvenčí - například zlodějem, který zjistí, že vaše zadní dveře jsou snadným cílem.

Pro zjednodušení si představte oblíbený typ zámku, který se používá v mnoha domech, a najednou se zjistí, že jej lze odemknout obyčejnou sponkou. V tomto případě by CVE upozornila všechny uživatele tohoto zámku, aby se o chybě dozvěděli a dostali návod, jak ji opravit nebo zámek vyměnit. Zde nastupuje náš etický hacker Andrej, který po identifikaci a nahlášení zranitelnosti získal 3 identifikační čísla CVE, která jeho nález konkrétně pojmenovávají. Schopnosti a odborné znalosti potřebné k nalezení a identifikaci CVE podtrhují naše motto: hackeři na vaší straně!

Pojďme se na konkrétní nálezy podívat blíže:

CVE-2022-37830: Uložený XSS v systému WebJET CMS

CVE-2022-37830, zranitelnost s vysokou závažností (skóre 9,0 CVSS) Stored Cross-Site Scripting (XSS) v systému WebJET CMS, byla Andrejovým prvním objevem. Zranitelnost se nacházela v parametrech “data[65][title]” a “data[65][thumbLink]” systému CMS, což umožňovalo uživatelům s nižšími právy spustit v prohlížečích ostatních uživatelů, včetně správce, škodlivý JavaScript.

Řešení: Zahrnuje implementaci robustních filtrů pro sanitizaci vstupů pro všechny vstupy a výstupy, použití jediné validační vrstvy a kódování potenciálně škodlivých znaků do entit HTML (nebo kódování HEX pro JavaScript). Doporučuje se také implementace whitelistingu pomocí regulárních výrazů.

CVE-2022-38484: Zranitelnost Path Traversal v portálu AgeVolt

Druhý objev, CVE-2022-38484, kritická (skóre 9,1 CVSS) zranitelnost v portálu AgeVolt, umožňovala útočníkům nahrávat soubory kamkoli v systému. To představovalo vážné riziko neoprávněného přístupu a potenciálního vzdáleného spuštění kódu (RCE), což útočníkovi umožňovalo získat kontrolu nad zranitelným serverem a následně jej zneužít k průniku do společnosti nebo k útoku na jakýkoli systém na internetu.

Řešení: Protiopatření zahrnují přísnou validaci a sanitizaci vstupů, udržování seznamu povolených typů souborů a přípon souborů, uplatňování přísné kontroly typu souborů a oddělování nahrávaných souborů v bezpečném adresáři s omezeným přístupem.

CVE-2022-38485: Odhalení informací na portálu AgeVolt

A konečně, CVE-2022-38485 s hodnocením závažnosti 6,8 byla zranitelnost, prozrazení informací, způsobená procházením adresářů v portálu AgeVolt, která útočníkům umožňuje číst soubory odkudkoli ze systému.

Řešení: Strategie zmírnění jsou podobné jako u CVE-2022-38484 a kladou důraz na ověřování vstupů, sanitizaci, používání whitelistů a bezpečné ukládání nahraných souborů do vyhrazených adresářů.

Ve společnosti Citadelo se můžeme pochlubit velkým týmem zkušených etických hackerů, jako je Andrej se svým nedávným hattrickem CVE. S hrdostí můžeme říct, že hledání a pomoc s CVE u nás není nic neobvyklého, protože jsme jich během naší praxe identifikovali více než 20.

Pokud chcete svou kybernetickou bezpečnost řádně otestovat, a to prostřednictvím našeho expertního týmu etických hackerů, kontaktujte nás ještě dnes! Jsme Citadelo - hackeři na vaší straně.

O autorovi

Citadelo
Citadelo
Citadelo je dům plný etických hackerů na vaší straně. Myslíme jako útočník, avšak nezneužíváme toho. Ba naopak, naším hlavním cílem je odhalit zranitelnost bez napáchaných škod. Pro naše klienty připravujeme simulované útoky již od roku 2006. Pomáháme otestovat jejich informační bezpečnost. Podrobte své IT prostředí výzvě a odhalte, do jaké míry jsou vaše citlivá data chráněna.
Zobrazit více od autora

Podobné blogy