Průvodce DORA: Posilnění kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru.

Průvodce DORA: Posilnění kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru.

Pohodlí digitálních transakcí je spojeno s hrozbami kybernetické bezpečnosti a tak finanční sektor v roce 2023 přijímá digitální transformaci. Evropská unie zavedla NAŘÍZENÍ (EU) 2022/2554, známé jako Digital Operational Resilience Act (DORA). Tento průvodce má za cíl poskytnout vhled do nařízení DORA, pilířů dodržování pravidel a subjektů které pokrývá. Cílem je posílit odolnost kybernetické bezpečnosti ve finančním sektoru.

Přehled: DORA

DORA vzešla jako strategický rámec od Evropské unie, účinný od 14. prosince 2022. Jeho hlavním cílem je zvýšit digitální operativní odolnost finančního ekosystému v rámci rostoucích kybernetických hrozeb. Toto nařízení není pouze souborem pokynů, ale komplexním přístupem ke vytvoření bezpečnejšího digitálního finančního světa.

Cílené subjekty pod DORA

Kdo je na seznamu?

DORA pokrývá širokou škálu finančního sektoru, zahrnující různé subjekty:

  • Digitální platební platformy: zefektivnění transakcí v digitálním prostoru.
  • Obchodní střediska cenných papírů a kompenzační domy: zajištění bezpečných digitálních obchodních operací.
  • Moderní věřitelé: zvýšení odolnosti digitálních půjčovacích platforem.
  • Digitální pojišťovny: posílení pojišťovacích operací v digitální oblasti.
  • Subjekty hluboce integrované s digitálními finančními platformami: zajištění robustní infrastruktury pro bezproblémové finanční operace.

Nicméně, některé subjekty by mohly na základě svého operačního měřítka nebo rozsahu jejich digitální povahy spadat mimo rozsah DORA. Je nezbytné důkladně přezkoumat nařízení, abyste jasně pochopili vaše zařazení.

Klíčové složky DORA

Pilíře dodržování

Rámec DORA stojí na třech základních pilířích zaměřených na podporu odolného digitálního operačního prostředí:

  1. Správa rizik ICT: vytvoření silných rámců pro správu rizik ICT na ochranu před možnými kybernetickými hrozbami a zajištění nepřetržité operační integrity.
  2. Hlášení incidentů: vytvoření strukturovaného mechanismu pro hlášení významných incidentů ICT regulačním orgánům, podpora harmonizovaného přístupu ke správě digitálních přerušení.
  3. Testování digitální odolnosti: provedení povinných cvičení odolnosti k vyhodnocení a zvýšení připravenosti proti kybernetickým hrozbám, aby finanční subjekty zůstaly pevné uprostřed kybernetických ůtoků.

Dodržování lhůt a sankce

Plné dodržování DORA a jejích technických norem se očekává do 17. ledna 2025. Neplnění může způsobit sankce, jejichž závažnost závisí na závažnosti porušení a jeho dopadech na finanční entitu.

Řešení: Threat-Led Penetration Testing

Threat-Led Penetration Testing, doporučení od DORA, se provádí jednou za tři roky. Jeho cílem je identifikovat a řešit slabiny v kybernetických obranných mechanismech finančních subjektů a zajišťovat složitou digitální infrastrukturu.

Přijměte DORA pro odolnou budoucnost

Navigace digitální finanční érou vyžaduje dodržování robustních předpisů, jako je DORA. Nejde jen o dodržování předpisů, jde o podporu odolného, kyberneticky bezpečného finančního operačního prostředí. Zapojte se do DORA, pochopte její mandáty a podnikněte proaktivní kroky směrem k dosažení kyberneticky bezpečné a odolné finanční entity.

DORA klade základní kámen pro kybernetickou bezpečnost ve finančním sektoru. Navigace jejími mandáty může být složitá, ale s odpovídající odborností je digitální odolnost dosažitelná. Pro ty, kteří zvažují Threat-Lead Penetration Testing nebo hledají vedení ohledně dodržování DORA, jsme zde my - Citadelo, aby jsme pomohli. Naše zkušenosti s kybernetickou bezpečností mohou poskytnout vhled potřebný pro silnější digitální postoj v neustále se vyvíjející finančních časech.

Zajímáte se o Threat-Led Penetration Testing? Obraťte se na Citadelo - hackeři na vaší straně.

O autorovi

Citadelo
Citadelo
Citadelo je dům plný etických hackerů na vaší straně. Myslíme jako útočník, avšak nezneužíváme toho. Ba naopak, naším hlavním cílem je odhalit zranitelnost bez napáchaných škod. Pro naše klienty připravujeme simulované útoky již od roku 2006. Pomáháme otestovat jejich informační bezpečnost. Podrobte své IT prostředí výzvě a odhalte, do jaké míry jsou vaše citlivá data chráněna.
Zobrazit více od autora

Podobné blogy