Oracle-Outside-In

MS13-105: Zraniteľnosť v parsovaní MDB súboru s Oracle Outside In – CVE-2013-5791

Ľudia sa niekedy zamýšlajú, ako je možné vedieť presnú zraniteľnosť opravenú v uzavretom kóde. V tomto blogu by sme vám to radi ukázali na príklade z Microsoft security bulletinu. V decembri 2013 vydal Microsoft opravu MS13-105 [1] na Microsoft Exchange Server, ktorá používa knižnice Oracle Outside In. Samotný Oracle vydal záplatu v októbri 2013.[2]

Zraniteľnosť sa nachádza v knižnici vsacs.dll, ktorú používa viacero produktov (Microsoft Exchange, Novell Groupwise, Oracle Fusion Middleware, IBM WebSphere Portal, atď..) a nastáva pri čítaní mena stĺpca v súbore Microsoft Access 1.x. String z haldy sa kopíruje do zásobníku vyrovnávacej pamäti s fixnou veľkosťou bez kontroly toho, že cieľový buffer je dosť veľký na uloženie stringu. Výsledkom je pretečenie zásobníku.

Analýza záplaty

CVE: CVE-2013-5791 [3]

Pred záplatou : vsacs.dll 8.3.7.0.1106281647 Po záplate : vsacs.dll 8.4.1.52.1309170927

Zaujímavá (zraniteľná) časť kódu (Imagebase: 10000000):

10002A4B         movzx  cx, byte ptr [eax+3875h]
10002A53         movzx  dx, byte ptr [eax+3874h]
10002A5B         shl   cx, 8
10002A5F         add   cx, dx     ; veľkosť (kontrolované užívateľom)
10002A62         sub   cx, 1Ah     ; veľkosť = veľkosť - 0x1A (26)
10002A66         movzx  edx, cx
10002A69         xor   ebx, ebx
10002A6B         cmp   dx, bp     ; veľkosť musí byť väčšia ako 0
10002A6E         jle   short loc_10002A94
10002A70         movzx  ebp, dx
10002A73         lea   edi, [esp+78h+var_40] ; cieľ (zásobník)
10002A77         lea   ecx, [eax+3889h] ; zdroj (meno stĺpca)
10002A7D         movzx  ebx, bp
10002A80
10002A80 loc_10002A80:              ; CODE XREF: sub_100028C0+1D2
10002A80         mov   dl, [ecx]
10002A82         add   word ptr [esi+24h], 1
10002A87         mov   [edi], dl    ; <-- Výnimka, pretečenie zásobníku
10002A89         add   ecx, 1
10002A8C         add   edi, 1
10002A8F         sub   ebp, 1
10002A92         jnz   short loc_10002A80

Po záplate (Imagebase: 10000000):

10002E82         movzx  ax, byte ptr [edx+esi+3875h]
10002E8B         movzx  cx, byte ptr [edx+esi+3874h]
10002E94         lea   edi, [edx+esi]
10002E97         shl   ax, 8
10002E9B         add   ax, cx     ; veľkosť (kontrolované užívateľom)
10002E9E         sub   ax, 1Ah     ; veľkosť = veľkosť - 0x1A (26)
10002EA2         movzx  ebp, ax
10002EA5         cmp   bp, 28h     ; <-- pridaná kontrola (najväčšia veľkosť je 0x28 (40))
10002EA9         jle   short loc_10002EC6
10002EAB         mov   edx, [esi+4450h]
10002EB1         mov   eax, [esi+444Ch]
10002EB7         mov   ecx, [esi+4278h]
10002EBD         push  edx
10002EBE         push  eax
10002EBF         push  9
10002EC1         call  ecx       ; sccut.UTBailOutEx
10002EC3         add   esp, 0Ch
10002EC6
10002EC6 loc_10002EC6:              ; CODE XREF: sub_10002C90+219
10002EC6         xor   edx, edx
10002EC8         test  bp, bp     ; veľkosť musí byť väčšia ako 0
10002ECB         jle   short loc_10002EF4
10002ECD         movzx  ebp, bp
10002ED0         lea   ecx, [esp+80h+var_40] ; cieľ (zásobník)
10002ED4         lea   eax, [edi+3889h] ; zdroj (meno stĺpca)
10002EDA         movzx  edx, bp
10002EDD         lea   ecx, [ecx+0]
10002EE0
10002EE0 loc_10002EE0:              ; CODE XREF: sub_10002C90+262
10002EE0         mov   bl, [eax]
10002EE2         add   word ptr [esi+24h], 1
10002EE7         mov   [ecx], bl
10002EE9         add   eax, 1
10002EEC         add   ecx, 1
10002EEF         sub   ebp, 1
10002EF2         jnz   short loc_10002EE0

Ako môžete vidieť, záplata pridala kontrolu veľkosťi, aby predišla pretečeniu zásobníku.

Windbg Crash Log

(9d8.f58): Access violation - code c0000005 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
eax=0408b8ce ebx=00004127 ecx=040901f3 edx=00004104 esi=0408b580 edi=00290000
eip=62502a87 esp=0028ef2c ebp=0000308b iopl=0     nv up ei pl nz na po nc
cs=0023 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b       efl=00210202
vsacs!VwStreamTell+0xd57:
62502a87 8817      mov   byte ptr [edi],dl     ds:002b:00290000=41

Výnimka nastala počas spracovania PoC súboru [4] s nezaplátanou verziou knižnice Oracle Outside In.

Veselé exploitovanie v roku 2014!

Zdroje:

 1. https://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms13-105
 2. http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2013-1899837.html
 3. http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2013-5791
 4. http://cms.int.citadelo.com/download/CVE-2013-5791.MDB

O autorovi

Citadelo
Citadelo je dom plný etických hackerov na vašej strane. Pomáhame otestovať ich informačnú bezpečnosť. Podrobte svoje IT prostredie výzve a odhaľte, do akej miery sú vaše citlivé dáta chránené.
Zobraziť viac od autora

Podobné blogy

Citadelo Security Evening - jar 2018

blog | | Michaela Gallee
Bizarné úniky firemných dát alebo ako si uchovať svoju virtuálnu peňaženku alebo ako sa uchrániť pred fenoménom "Black Swan". To sú témy prednášok, ktoré odzneli na Citadelo Security Evening (CSE), ktorý sa konal vo štvrtok 26.4.2018 u nás v Citadelo.
Zobraziť

Počítačová kriminalita – sme často obeťami hackerských útokov?

blog |
Už dávno neplatí, že v ohrození sú len medzinárodné spoločnosti alebo tí, čo disponujú hodnotným majetkom. Zločinci si pri útoku cez internet len málokedy vyberajú jednotlivcov - ich terčom sú masy.
Zobraziť

Bezpečnosť na internete - Viete sa správať v online priestore bezpečne?

blog |
Priemerný človek strávi na internete každý deň 3 hodiny a 20 minút. Okrem užitočných informácií a zábavy ale na nás čaká v online svete aj veľké množstvo hrozieb.
Zobraziť

Citadelo na novom a ešte bezpečnejšom webe

Blog | | Michaela Gallee
Naša požiadavka na bezpečný web sa môže niekomu zdať prehnaná, nie sme predsa svetová banka. To však nič nemení na tom, že našou víziou je bezpečný internet a preto naša priorita bola kladená na bezpečnosť.
Zobraziť