Sprievodca DORA: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti vo finančnom sektore

Sprievodca DORA: Posilnenie kybernetickej bezpečnosti vo finančnom sektore

Pohodlie digitálnych transakcií prichádza spolu s hrozbami kybernetickej bezpečnosti, a tak finančný sektor v roku 2023 prijal digitálnu trasnformáciu. Európska únia zaviedla NARIADENIE (EÚ) 2022/2554, známe ako Digital Operational Resilience Act (DORA). Táto príručka má za cieľ poskytnúť vhľad do DORA, jeho pilierov dodržiavania pravidiel a subjektov, ktoré postihuje, aby posilnila odolnosť kybernetickej bezpečnosti vo finančnom sektore.

Prehľad DORA

DORA vznikla ako strategický rámec od Európskej únie, účinný od 14. decembra 2022. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť digitálnu operačnú odolnosť finančného ekosystému v kontexte rastúcich kybernetických hrozieb. Toto nariadenie nie je len súborom usmernení, ale komplexným prístupom k vytvoreniu bezpečnejšieho digitálneho finančného sveta.

Cieľové subjekty pod DORA

Kto je na zozname?

DORA pokrýva širokú škálu finančného sektora, vrátane rôznych subjektov:

  • Digitálne platobné platformy: efektívne transakcie v digitálnom priestore.
  • Obchodné centrá cenných papierov a kompenzačné domy: zabezpečenie bezpečných digitálnych obchodných operácií.
  • Moderní veritelia: zvýšenie odolnosti digitálnych požičiavacích platforiem.
  • Digitálne poisťovne: posilnenie poisťovacích operácií v digitálnom priestore.
  • Subjekty hlboko integrované s digitálnymi finančnými platformami: zabezpečenie robustnej infraštruktúry pre bezproblémové finančné operácie.

Avšak, niektoré subjekty by mohli na základe ich operačnej veľkosti alebo rozsahu ich digitálnej povahy spadať mimo rozsahu DORA. Je nevyhnutné dôkladne preskúmať nariadenie, aby ste pochopili vaše postavenie a povinnosti.

Kľúčové zložky DORA

Piliere dodržiavania

Rámec DORA spočíva na troch základných pilieroch zameraných na podporu odolného digitálneho operačného prostredia:

  1. Riadenie rizík IKT: vytvorenie silných rámcov pre riadenie rizík IKT na ochranu pred možnými kybernetickými hrozbami a zabezpečenie nepretržitej operačnej integrity.
  2. Hlásenie incidentov: vytvorenie štrukturovaného mechanizmu pre hlásenie významných incidentov IKT regulačným orgánom, podpora harmonizovaného prístupu k riadeniu digitálnych narušení.
  3. Testovanie digitálnej odolnosti: vykonávanie povinných cvičení odolnosti na vyhodnotenie a zvýšenie pripravenosti proti kybernetickým hrozbám, aby finančné subjekty zostali stabilné aj uprostred kybernetických útokov.

Dodržiavanie lehôt a sankcie

Plné dodržiavanie DORA a jej technických noriem sa očakáva do 17. januára 2025. Neplnenie môže mať za následok sankcie, ktorých závažnosť závisí od závažnosti porušenia a jeho dopadov na finančnú entitu.

Riešenie: Threat-Led Penetration Testing

Threat-Led Penetration Testing, odporúčané DORA, sa vykonáva raz za tri roky. Jeho cieľom je identifikovať a riešiť slabiny v kybernetických obranných mechanizmoch finančných subjektov a zabezpečiť komplexný digitálny operačný ekosystém.

Prijatie DORA pre odolnú budúcnosť

Navigácia digitálnou finančnou érou vyžaduje dodržiavanie robustných predpisov, ako je DORA. Nejde len o dodržiavanie predpisov; ide o podporu odolného, kyberneticky bezpečného finančného operačného prostredia. Začítajte sa do DORA nariadenia, pochopte jej mandáty a podniknite proaktívne kroky smerom k dosiahnutiu kyberneticky bezpečnej a odolnej finančnej krajiny.

DORA kladie základný kameň pre kybernetickú bezpečnosť vo finančnom sektore. Navigácia jej mandátmi môže byť zložitá, ale s príslušnou odbornosťou je digitálna odolnosť dosiahnuteľná. Pre tých, ktorí zvažujú Threat-Lead Penetration Testing alebo hľadajú vedenie ohľadom dodržiavania DORA nariadenia, sme tu my - Citadelo, aby sme pomohli. Naše skúsenosti s kybernetickou bezpečnosťou môžu poskytnúť vhľad potrebný pre silnejší digitálny postoj v neustále sa vyvíjajúcej finančnej dobe.

Máte záujem o Threat-Led Penetration Testing? Obráťte sa na Citadelo - hackeri na vašej strane.

O autorovi

Citadelo
Citadelo
Citadelo je dom plný etických hackerov na vašej strane. Pomáhame otestovať ich informačnú bezpečnosť. Podrobte svoje IT prostredie výzve a odhaľte, do akej miery sú vaše citlivé dáta chránené.
Zobraziť viac od autora

Podobné blogy