projekt kybernetickej bezpecnosti

Štát bez dostatočnej verejnej diskusie schvaľuje štúdiu pre projekt kybernetickej bezpečnosti

Vo štvrtok 26.7.2018 štát bez dostatočnej verejnej diskusie schvaľuje štúdiu uskutočniteľnosti pre dôležitý projekt z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pracuje na projekte „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Dôležitosť tejto témy kybernetickej bezpečnosti je dnes nespochybniteľná.

Apelujeme na Úrad s požiadavkou, aby zvážil predĺženie verejnej diskusie. Dňa 2. júla 2018 bola zverejnená výzva k verejnému pripomienkovaniu projektu (zdroj). Na samotné pripomienkovanie bol k dispozícii približne jeden týždeň - zasielanie pripomienok do 9.7.2018 a samotné pripomienkovanie 11.7.2018. Takto krátky čas na serióznu diskusiu nestačí.

Vicepremiér verejne tvrdí , že “Blokovaním projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ môže dôjsť k ohrozeniu kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky”(zdroj). Toto vyjadrenie pána vicepremiéra nepovažujeme za najšťastnejšie.

Verejná diskusia bez dostatočného času a tým pádom aj kvality je v rozpore s deklarovanou dôležitosťou témy kybernetickej bezpečnosti. Dokonca práve nedostatočná diskusia môže kybernetickú bezpečnosť ohrozovať.

Obávame sa zároveň rozsahu, v ktorom má byť projekty utajený. Uznávame, že utajovanie niektorých častí bezpečnosti je správne. Ich množina by však mala byť minimálna. Odborná oponentúra a úzka spolupráca je v oblasti kybernetickej bezpečnosti viac, než žiaduca. Dôkladnosť odbornej diskusie musí byť v zhode s dôležitosťou témy kybernetickej bezpečnosť.

Podobné blogy